Archiwum5 września rusza III edycja akcji badań profilaktycznych pod nazwą „Łączy Nas Kobiecość”. Akcja ta będzie trwała do 31 października 2014 r. Wykonaj mammografię i odbierz prezent od zaprzyjaźnionych marek kosmetycznych!
Jak co roku we wrześniu i październiku chcemy przebadać możliwie największą grupę pań, w celu wykluczenia u nich jednej z najgroźniejszych chorób, jaką jest rak piersi. W związku z tym, że w tym czasie w Państwa miejscowości odbędą się bezpłatne badania mammograficzne, zapraszamy do włączenia się w propagowanie profilaktyki, poprzez zamieszczenie plakatu na Państwa stronie internetowej i rozpowszechnienie informacji o wydarzeniu w swoim środowisku. Nadmieniam, że każda zbadana Pani otrzyma prezent od zaprzyjaźnionych firm kosmetycznych. Więcej informacji o akcji na stronie: www.laczynaskobiecosc.pl

MEDICA ZAPRASZA NA BEZPŁATNĄ MAMMOGRAFIĘ, KOBIETY W WIEKU 50-69 LAT, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH LAT NIE KORZYSTAŁY Z PROFILAKTYKI W TYM ZAKRESIE.
Badania odbędą się w miejscowości: Nowiny, w dniu 25 września 2014 r. (czwartek), przy Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25. ZAPISY 42 254 64 10 lub 517 544 004.
Medica Nowoczesna Diagnostyka Obrazowa jest świadczeniodawcą z ramienia NFZ i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia realizuje Narodowy Program Zwalczania Chorób nowotworowych w zakresie mammografii. Bezpłatne badania mammograficzne skierowane są do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2014 objęte są roczniki od 1945 do 1964), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej profilaktyki. Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej w piersiach zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym. Kobiety w wieku od 40 lat, mogą skorzystać z badania płatnego, przy czym w tym przypadku konieczne jest skierowanie od lekarza. Badanie mammograficzne należy powtarzać co 2 lata, w przypadku braku wykazania zmian złośliwych. Medica wykonuje badania w nowoczesnej technologii cyfrowej, której zaletą jest: zmniejszenie dawki napromieniowania, wysoka jakość zdjęć, możliwość sprawdzenia przez technika poprawności wykonania zdjęć na monitorze w trakcie badania, w celu wyeliminowania powtórnych wezwań, archiwizacja badań w systemie informatycznym, pozwalająca na porównanie wyników badań i tym samym prowadzenie dokładnej dokumentacji każdej pacjentki w sposób ciągły.

Posiadamy Certyfikat ISO EN PN 9001-2009 oraz certyfikat jakości potwierdzający wymagany sprzęt i bezpieczeństwo badań „Pracownia ze sprawdzoną jakością”. Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.salvemedica.pl/centrum-nowoczesnej-diagnostyki/mammografia.html


O G Ł O S Z E N I E !!!
Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach zaprasza Szanownych Pacjentów zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka–Nowiny oraz Miasta Kielce do Przychodni w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 32 oraz do filii w Sitkówce Nr 16, do udziału w bezpłatnym programie szczepień przeciw grypie u osób od 55 roku życia. W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie przeciw grypie. Program finansowany jest ze środków Gminy Sitkówka–Nowiny oraz Miasta Kielce. Wszystkich chętnych zapraszamy na odpłatne szczepienia przeciw grypie w cenie 32zł. Bliższe informacje są udzielane w miejscu, punkt szczepień pok. 8, tel. 41-345-94-67, 41-346-84-30.


PO PRZERWIE WAKACYJNEJ OD WRZEŚNIA br. ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY SITKÓWKA-NOWINY DO SKORZYSTANIA Z PROGRAMU ZMNIEJSZANIA WYSTĘPOWANIA OTYŁOŚCI i jej powikłań z zastosowaniem GIMNASTYKI OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCEJ

Program skierowany jest do wszystkich dorosłych osób, których wskaźnik masy ciała jest równy bądź przekracza 25,0 kg/m^2 czyli jest ponad wartości prawidłowe mieszczące się w granicach 18,5-24,9 kg/m^2. oraz do osób między 50. a 70. rokiem życia z prawidłową masą ciała, które w ramach profilaktyki otyłości i poprawy sprawności ruchowej chciałby zwiększyć swoją aktywność fizyczną. Każda osoba, która zgłosi się do przychodni z chęcią uczestniczenia w programie, w ramach kwalifikacji będzie miała określony przez pielęgniarkę lub lekarza wskaźnik masy ciała.

1) Jeżeli wynik będzie nieprawidłowy tzn. >=25,0 pacjent zostanie zakwalifikowany do programu, otrzyma zeszyt w którym będą dokumentowane wszystkie wizyty, będzie miał oznaczone ciśnienie tętnicze, wykonane EKG oraz otrzyma skierowanie na badanie krwi – TSH (jednorazowo), lipidogram (cholesterol całkowity, cholesterol HDL , cholesterol LDL, trójglicerydy), glukoza. Taki dobór badań dodatkowych wynika z częstego współistnienienia z nadwagą/otyłością nieprawidłowości w zakresie tych parametrów. Na następnej wizycie ocenione zostaną wyniki badań – w razie wykrycia nieprawidłowości podjęte będą odpowiednie działania, pacjent otrzyma wytyczne odnośnie stylu życia, diety i aktywności fizycznej oraz zaproponowane zostanie uczestnictwo w gimnastyce ogólnousprawniającej prowadzonej przez fizjoterapeutę. Częstość kolejnych wizyt będzie określana indywidualnie, badania dodatkowe (krew +EKG) w ramach programu wykonywane będą nie częściej niż raz na rok. Osoba, która zostanie włączona do programu będzie w nim mogła pozostawać bezterminowo pod warunkiem, że w trakcie następnych wizyt jej masa ciała nie będzie przekraczać wartości początkowej. Dwukrotne przekroczenie początkowej masy ciała skutkuje wykluczeniem z programu bez możliwości powrotu.
2) Jeżeli wynik BMI będzie prawidłowy a osoba badana będzie między 50. a 70. rokiem życia zaproponowane zostanie uczestnictwo w gimnastyce ogólnousprawniającej prowadzonej przez fizjoterapeutę Pana Daniela Jabłońskiego; bliższe informacje są udzielane w miejscu, rejestracja Pani Anna Słoma pok. 13 w godzinach od 8.00 do 13.00, tel. 41-346-84-30


 
 

DZIĘKUJEMY SZANOWNYM PACJENTOM ZAPISANYM DO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SITKÓWCE-NOWINACH ZA BARDZO DOBRĄ OCENĘ PRZYCHODNI PODCZAS WERYFIKACJI PRZEZ PAŃSTWA: ZADOWOLENIA PACJENTÓW, INFRASTRUKTURY PLACÓWKI I JEJ OZNAKOWANIA, OBSŁUGI PACJENTA, PRZESTRZEGANIA PRAW PACJENTA, INNOWACYJNOŚCI
 
Dyrektor wraz z pracownikami Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach

 

Nowe przychodnie udzielające świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej


Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 maja 2014 roku pełnić będą dyżury trzy nowe poradnie nocnej i świątecznej opieki medycznej. Będą to:

NZOZ Transmed, Kielce, ul. Orląt Lwowskich 72 K, tel. 41 30 70 399
NZOZ Transmed, Kielce, ul. Zagnańska 27, tel. 41 30 70 388
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Suków 279 A, tel. 41 344 65 03 oraz 41 344 26 47.

Placówki te zostały wyłonione w drodze konkursu po tym, jakw związku z decyzją wojewody świętokrzyskiego o zakazie wykonywania działalności leczniczej przez NZOZ Krio-Med wydanej z rygorem natychmiastowej wykonalności, od 15 marca przestały pełnić dyżury medyczne poradnie Na Stoku i ul. Żelaznej w Kielcach oraz w Masłowie. Cały czas pacjentów przyjmują i będą przyjmować kieleckie poradnie NZOZ „Centrum” przy ul. Wojska Polskiego 5 – tel. 41 361 29 74 i ŚCRMiTS przy ul. Św. Leonarda 10 – tel. tel. 41 344 65 03 oraz 41 344 26 47.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenie medyczne realizowane po zamknięciu przychodni POZ: od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego. Pacjenci mogą korzystać z pomocy bezpłatnie i bez skierowania. Nocna i świąteczna pomoc medyczna przeznaczona jest dla osób, które nagle zachorowały lub którym nagle pogorszył się stan zdrowia, natomiast nie są przyjmowani pacjenci, którzy chcą jedynie otrzymać skierowanie, receptę, przyjść na kontrolę czy po prostu nie mieli czasu iść do lekarza w godzinach pracy przychodni.

W nocnej i świątecznej pomocy medycznej nie obowiązuje rejonizacja – pacjent może się zgłosić tam, gdzie jest mu wygodniej.

Nocna i świąteczna opieka lekarska obowiązująca od 1 marca 2013 r.

 SZANOWNI PACJENCI UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ZE DR JOANNA PAWELCZYK W OKRESIE OD 28.04.2014 DO 30.06.2014 PRZEBYWA NA DIABETOLOGICZNYM STAŻU SPECJALIZACYJNYM.
Najlepsza Przychodnia 2013 w powiecie kieleckim w plebiscycie
NAJLEPSZE PRZYCHODNIE 2013


Plebiscyt na najlepsze przychodnie zorganizowany został przez "Echo Dnia” wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, wojewodą świętokrzyskim i marszałkiem województwa świętokrzyskiego.

JESTEŚMY NR 1 W POWIECIE KIELECKIM !!! DZIĘKUJĘMY ZA ODDANE GŁOSY I ZAUFANIE JAKIM PAŃSTWO NAS OBDARZYLI


W Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach, Nowiny, ul.Białe Zagłębie 32 (pok. 101) otwarto prywatny Gabinet Diagnozy i Terapii Logopedyczno–Pedagogicznej mgr Renata Sołtys, czynny: wtorek godz.16.00–18.00, piątek godz. 15.00 –18.00, telefon kontaktowy: 504 505 447. Więcej informacji>>>
INFORMUJEMY, ŻE OD 1 STYCZNIA 2014 r. UDOSTĘPNIAMY NASZYM PACJENTOM BEZPRZEWODOWY INTERNET (w poczekalniach naszej przychodni).

 


O G Ł O S Z E N I E !!!
Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach zaprasza Szanownych Pacjentów zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka–Nowiny oraz Miasta Kielce do Przychodni w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 32 oraz do filii w Sitkówce Nr 16, do udziału w bezpłatnym programie szczepień przeciw grypie u osób od 55 roku życia. W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie przeciw grypie.
Program finansowany jest ze środków Urzędu Gminy Sitkówka–Nowiny oraz Urzędu Miasta Kielce. Wszystkich chętnych zapraszamy na odpłatne szczepienia przeciw grypie w cenie 28 zł. Bliższe informacje są udzielane w miejscu, punkt szczepień pok. 8, tel. 41-345-94-67, 41-346-84-30.


INFORMUJEMY, ŻE OD 1 STYCZNIA 2014 r. UDOSTĘPNIAMY NASZYM PACJENTOM BEZPRZEWODOWY INTERNET (w poczekalniach naszej przychodni).


Zapraszamy po odbiór dostępu do ZIP mieszkańców gminy Sitkówka Nowiny
12 grudnia (czwartek), w godz. 9.30-14.00 w Urzędzie Gminy w Sitkówce-Nowinach ustawione zostanie specjalne stanowisko Świętokrzyskiego Oddziału NFZ i będzie można uzyskać login i hasło dostępu do ZIP – Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Co to jest ZIP?
Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), to specjalny portal elektroniczny, dzięki któremu każdy zainteresowany po zalogowaniu na swoim komputerze może (przez cały rok, o każdej porze doby) między innymi:
• poznać wykaz świadczeń medycznych sfinansowanych przez NFZ
• sprawdzić, jakie miał zlecane i wykonane badania
• sprawdzić, jakie zrealizował recepty na leki refundowane
• dowiedzieć się, ile kosztowały udzielone świadczenia medyczne i dopłaty do leków
• sprawdzić status swojego ubezpieczenia
• dowiedzieć się, gdzie jest zapisany do lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej
• sprawdzić kolejki oczekujących na wizyty w poszczególnych przychodniach
• wyszukać placówki medyczne w całym kraju, łącznie z harmonogramem przyjęć i mapą dojazdu, które mają umowę z NFZ.
Warunkiem dostępu do tych danych jest otrzymanie z NFZ loginu i hasła. By ułatwić mieszkańcom naszego regionu odbieranie haseł, świętokrzyski NFZ organizuje stanowiska mobilne ZIP – jeździmy do urzędów, firm, zakładów pracy, na uczelnie i na miejscu wydajemy dostępy do sytemu. Serdecznie zapraszamy do Sitkówki-Nowin.
UWAGA! Po odbiór danych dostępowych należy się zgłaszać osobiście i okazać się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem. Nie jest natomiast istotny adres zamieszkania – loginy i hasła mogą odbierać mieszkańcy z całej Polski. Obecnie ZIP jest dostępny wyłącznie dla osób pełnoletnich – dostęp do danych dzieci będzie wprowadzony w najbliższym czasie.


Od kilku lat każdej wiosny i jesieni w całym naszym kraju w wyznaczonych placówkach medycznych odbywa się akcja zdrowotna pod nazwą "żółty tydzień", która ma na celu uświadomić ludziom dobrodziejstwo wynikające z zaszczepienia się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu a i b. Od lat lekarze informują pacjentów, że skuteczną i długotrwałą metodą zapobiegania wzw typu a i b są szczepienia ochronne. celem akcji „żółty tydzień”, poza umożliwieniem zakupu tańszych szczepionek jest propagowanie wiedzy i zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem żółtaczki (WZW typu a i b). Efektem tej szeroko prowadzonej akcji jest wzrastająca z roku na rok liczba zaszczepionych osób. W samorządowym zakładzie podstawowej opieki zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach ul. białe zagłębie 32 oraz fili SZPOZ w miejscowości Sitkówka nr 16 ”żółty tydzień" trwa cały rok i każdego dnia zapraszamy na szczepienia przeciwko WZW typu b ale w okresie od 14 do 24 października 2013 r. obowiązują ceny promocyjne.
z a p r a s z a m y !!!


MEDICA ZAPRASZA NA BEZPŁATNĄ MAMMOGRAFIĘ, KOBIETY W WIEKU 50-69 LAT, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH LAT NIE KORZYSTAŁY Z PROFILAKTYKI W TYM ZAKRESIE.

Badania odbędą się w: Sitkówce Nowiny, w dniu 7 listopada 2013 r. (czwartek), przy Urzędzie Gminy, ul. Białe Zagłębie 25, od godz. 13.00. ZAPISY 42 254 64 10 lub 517 544 004.

Medica Nowoczesna Diagnostyka Obrazowa jest świadczeniodawcą z ramienia NFZ i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia realizuje Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
w zakresie mammografii. Bezpłatne badania mammograficzne skierowane są do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2012 objęte są roczniki od 1943 do 1962), które w ciągu ostatnich 2 lat
nie korzystały z bezpłatnej profilaktyki. Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej w piersiach zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.

Kobiety w wieku od 40 lat, mogą skorzystać z badania płatnego, przy czym w tym przypadku konieczne jest skierowanie od lekarza.
Badanie mammograficzne należy powtarzać co 2 lata, w przypadku braku wykazania zmian złośliwych.
Medica wykonuje badania w nowoczesnej technologii cyfrowej, której zaletą jest:
- zmniejszenie dawki napromieniowania, wysoka jakość zdjęć, możliwość sprawdzenia przez technika poprawności wykonania zdjęć na monitorze w trakcie badania, w celu wyeliminowania powtórnych wezwań, archiwizacja badań w systemie informatycznym, pozwalająca na porównanie wyników badań i tym samym prowadzenie dokładnej dokumentacji każdej pacjentki w sposób ciągły.

Posiadamy Certyfikat ISO EN PN 9001-2009 oraz certyfikat jakości potwierdzający wymagany sprzęt i bezpieczeństwo badań „Pracownia ze sprawdzoną jakością”.


Więcej informacji na stronie: www.salvemedica.pl


OGŁOSZENIE Nr sprawy : 1/2013/RB/SZPOZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pn: Przebudowa budynku SZPOZ w Sitkówce-Nowinach", gm. Sitkówka-Nowiny.

Nowiny, 2013.06.18


Chciałbym się z szanownym Państwem podzielić osiągnięciem jakie zdobył SZPOZ w Sitkówce-Nowinach głównie dzięki władzom Gminy Sitkówka-Nowiny - Panu Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny Stanisławowi Baryckiemu, oraz Radnym z poprzedniej kadencji jaki i obecnym Radnym Gminy Sitkówka-Nowiny mianowicie pod hasłem:

ZDROWIE TO MÓJ SKARB

Podczas uroczystej Gali w Hotelu Marriott w Warszawie (18 kwietnia 2013 r.) poznaliśmy tegorocznych laureatów konkursu Liderów Ochrony Zdrowia. Są wśród nich najbardziej skuteczni menedżerowie oraz placówki, które podejmują cenne i wartościowe inicjatywy na rzecz pacjentów, w dziedzinie innowacji, promocji zdrowia oraz profilaktyki. W kategorii PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA pierwsze miejsce zdobył Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach.

UZASADNIENIE PRZYZNANIA NAGRODY (zgodnie z tekstem odczytanym podczas Gali Liderów):
Główna, złota nagroda w kategorii Promocja Zdrowia i Profilaktyka trafia w ręce placówki, która hasło ZDROWIE TO MÓJ SKARB przekuwa na realne działania. To kolejny przykład na to, że wielkie rzeczy dzieją się również z dala od wielkich ośrodków miejskich. Nie sposób wymienić wszystkich realizowanych programów profilaktycznych, kierowanych do praktycznie każdej grupy wiekowej oraz pacjentów z najważniejszych grup ryzyka. Uzasadniając swój werdykt Kapituła zwróciła również uwagę na efekty uzyskiwane dzięki dobrej współpracy samorządu lokalnego z placówką. W ten sposób polityka zdrowotna gminy znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych inicjatywach. Kolejne miejsca zdobyli: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji i Telemedycyna Polska S.A. oraz Scanmed Multimedis S.A. WIĘCEJ INFORMACJI >>>


 


Plebiscyt na najlepsze przychodnie zorganizowany został przez "Echo Dnia” wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, wojewodą świętokrzyskim i marszałkiem województwa.

JESTEŚMY NR 2 W POWIECIE KIELECKIM !!!
DZIĘKUJĘMY ZA ODDANE GŁOSY I ZAUFANIE JAKIM PAŃSTWO NAS OBDARZYLINocna i świąteczna opieka lekarska
obowiązująca od 1 marca 2013 r.
Więcej informacji >>>
Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach
w trosce o zdrowie mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny i osób korzystających z naszej przychodni od listopada 2012r. realizuje nowy program profilaktyczny finansowany z budżetu Miasta Kielce pod nazwą:

 • program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
 • przeznaczony dla dziewcząt urodzonych w roku 2000 zamieszkałych na terenie Miasta Kielce.

W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie szczepionką przeciw HPV oraz edukacja rodziców w temacie zasadności i istocie szczepień przeciwko HPV oraz konieczności regularnego wykonywania cytologii; bliższe informacje są udzielane w miejscu, punkt szczepień pok. 8, tel. 41-345-94-67.


Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach w trosce o zdrowie mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny i osób korzystających z naszej przychodni od 2007 roku realizuje programy profilaktyczne pod hasłem „ZDROWIE TO MÓJ SKARB”. Realizację programów profilaktycznych wspierają: Gmina Sitkówka-Nowiny, Miasto Kielce, Narodowy Fundusz Zdrowia. Więcej informacji >>>


Od kilku lat każdej wiosny i jesieni w całym naszym kraju w wyznaczonych placówkach medycznych odbywa się akcja zdrowotna pod nazwą "żółty tydzień", która ma na celu uświadomić ludziom dobrodziejstwo wynikające z zaszczepienia się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu a i b. Od lat lekarze informują pacjentów, że skuteczną i długotrwałą metodą zapobiegania wzw typu a i b są szczepienia ochronne. celem akcji „żółty tydzień”, poza umożliwieniem zakupu tańszych szczepionek jest propagowanie wiedzy i zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem żółtaczki (WZW typu a i b). Efektem tej szeroko prowadzonej akcji jest wzrastająca z roku na rok liczba zaszczepionych osób. W samorządowym zakładzie podstawowej opieki zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach ul. białe zagłębie 32 oraz fili SZPOZ w miejscowości Sitkówka nr 16 ”żółty tydzień" trwa cały rok i każdego dnia zapraszamy na szczepienia przeciwko WZW typu b ale w okresie od 08 do 19 października 2012r obowiązują ceny promocyjne.
z a p r a s z a m y !!!


ZOBACZ POZOSTAŁE OGŁOSZENIA >>>


     
 
 • Zapraszamy na badania densytometryczne z kręgosłupa lędźwiowego lub szyjki kości udowej (biodra). 29.10.2012, godz. 13.00. Cena 35 zł, rejestracja 41 346 50 57.

 • Informacja dla pacjentów w sprawie Dni Otwartych NFZ w Kielcach. Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony – uruchamiamy specjalne stanowiska w siedzibach NFZ i ZUS. W najbliższą sobotę, 8 grudnia zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego na Dzień Otwarty NFZ. Uruchamiamy specjalne stanowiska, gdzie dzięki systemowi elektronicznej weryfikacji (eWUŚ) oraz Centralnemu Wykazowi Ubezpieczonych (CWU) wszyscy zainteresowani mogą się przekonać, czy mają status osoby uprawnionej do bezpłatnych świadczeń medycznych. Wystarczy przyjść i okazać się dowodem tożsamości zawierającym PESEL. W przypadku sprawdzania członków rodzin niezbędne jest upoważnienie. Czekamy na Państwa:
  • w siedzibie NFZ w Kielcach przy ul. Jana Pawła II 9 w godzinach 8:00-18:00
  Tego dnia swoje prawo do bezpłatnego leczenia będzie można także sprawdzić podczas Dni Otwartych w ZUS – stanowiska NFZ zostaną zainstalowane na salach operacyjnych przy ul. Kolberga 2a i Piotrkowskiej 27 w Kielcach w godz. 9:00-14:00.
  Przypominamy, że od 1 stycznia 2013 roku pacjenci nie będą już musieli okazywać się podczas wizyty u lekarza papierowym dowodem ubezpieczenia, wystarczy zawierający PESEL jeden z trzech dokumentów tożsamości: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Odpowiedzi na pytanie, czy chory ma prawo do bezpłatnego leczenia, czy też nie, udzieli właśnie e-WUŚ. Jednak mogą się zdarzyć przypadki, że pacjent jest przekonany o swoim ubezpieczeniu (dotyczy to najczęściej członków rodzin osoby ubezpieczonej ), a jednak okazuje się, że jego ubezpieczenie wygasło czy np. nie został zgłoszony do ubezpieczenia. Lepiej więc – póki jeszcze jest czas – sprawdzić swój status w NFZ. Można to zrobić osobiście okazując się dowodem tożsamości zawierającym PESEL. Dlatego gorąco namawiamy: przyjdźcie Państwo już w najbliższą sobotę, 8 grudnia do siedziby NFZ w Kielcach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
  Jednocześnie informujemy, że akcję sprawdzania prawa do bezpłatnej opieki medycznej ponowimy w Kielcach 15 grudnia - siedziba Oddziału Świętokrzyskiego NFZ, ul. Jana Pawła II 9 w godz. godzinach 8:00-18:00.
 • BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE. GMINA SITKÓWKA-NOWINY ORAZ FIRMA MEDICA ZAPRASZA NA BEZPŁATNĄ MAMMOGRAFIĘ, KOBIETY W WIEKU 50-69 LAT, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH LAT NIE KORZYSTAŁY Z PROFILAKTYKI W TYM ZAKRESIE.
  Badania odbędą się w: Nowiny, w dniu 15 stycznia 2013 r. (wtorek), przy Urzędzie Gminy, ul. Białe Zagłębie 25.
  Więcej informacji na stronie Urzędu Gminy
 • Szanowni Państwo! Przychodnia nasza bierze udział w Plebiscycie Lekarz Roku 2012 oraz Najlepsza Przychodnia
  Plebiscyt organizowany jest przez ECHO DNIA Jeżeli Państwo uważacie,że Przychodnia w Nowinach i w Sitkówce chociaż w części spełnia Wasze oczekiwania prosimy wysłać SMS pod numer 71466 o treści: sw.przychodnia.40
  Przy wyborze Lekarza Roku 2012 prosimy wysłać SMS pod numer 71466 o treści: sw.lekarz.Piotr Świetlik
  Koszt 1 - SMS wynosi 1, 23zł Dziękujemy za każdy oddany głos
 • O G Ł O S Z E N I E !!! zapraszamy Szanownych Pacjentów zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny do Przychodni w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 32 oraz do filii w Sitkówce Nr 16, do udziału w bezpłatnym programie profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób z grupy ryzyka od 55 roku życia. W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie przeciw zakażeniom pneumokokowym. Program finansowany jest ze środków Urzędu Gminy Sitkówka – Nowiny. Wszystkich chętnych zapraszamy na odpłatne szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym w cenie 70 zł. Bliższe informacje są udzielane w miejscu, punkt szczepień pok. 8,tel. 41-345-94-67, 41-346-84-30.

 • O G Ł O S Z E N I E !!! zapraszamy Szanownych Pacjentów zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny oraz Miasta Kielce do Przychodni w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 32 oraz do filii w Sitkówce Nr 16 do udziału w bezpłatnym programie szczepień przeciw grypie u osób od 55 roku życia. W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie przeciw grypie. Program finansowany jest ze środków Urzędu Gminy Sitkówka – Nowiny oraz Urzędu Miasta Kielce. Wszystkich chętnych zapraszamy na odpłatne szczepienia przeciw grypie w cenie 25 zł. Bliższe informacje są udzielane w miejscu, punkt szczepień pok. 8, tel. 41-345-94-67, 41-346-84-30.

 • Zapraszamy Szanownych Pacjentów na konsultacje reumatologiczne w 1 i 3 poniedziałek miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00 po wcześniejszym zarejestrowaniu się. Konsultacje reumatologiczne prowadzone będą przez specjalistę reumatologa lek. Annę Dróżdż.
 • Szanowni Pacjenci Ośrodka Zdrowia w Nowinach. Ze względu na pojawiające się pytania dotyczące funkcjonowania rejestracji informujemy że: Zarejestrować się do lekarza można danego dnia bezpośrednio w okienku lub telefonicznie. Można również zapisać się na wizytę z kilkudniowym wyprzedzeniem korzystając z terminarza, jednakże istnieje tu ograniczenie: 3 osoby /lekarza/ dzień. Od tego momentu o przyjęciu pacjenta na wizytę decyduje lekarz. Mamy nadzieję, że ten krótki opis sprawi że rejestrowanie się w przychodni będzie bardziej przejrzyste. Z poważaniem. Dyrekcja i Pracownicy SZPOZ w Sitkówce-Nowinach.

 • GMINNA PRZYCHODNIA MA AMBULANS. Ambulans klasy A1 ma nareszcie Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach. 23 maja 2012 r. dyrektor placówki Marcin Bekier odebrał kluczyki od samochodu z rąk wójta gminy Stanisława Baryckiego i przewodniczącego Rady Gminy Sebastiana Nowaczkiewicza. Ambulans poświęcił ksiądz proboszcz Józef Kubicza.
  Więcej informacji >>>

 • PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 2012. Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach w trosce o zdrowie mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny i osób korzystających z naszej przychodni od 2007 roku realizuje programy profilaktyczne pod hasłem „ZDROWIE TO MÓJ SKARB”. Realizację programów profilaktycznych wspierają: Gmina Sitkówka-Nowiny, Miasto Kielce, Narodowy Fundusz Zdrowia. Więcej informacji >>>

 • Zapraszamy Szanownych Pacjentów na konsultacje chirurgiczne w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 16.00 pok. 17 po wcześniejszym zarejestrowaniu się konsultacje chirurgiczne prowadzone będą przez specjalistę chirurga lek. Pawła Iżowskiego

 • SZANOWNI PACJENCI - W NASZEJ PRZYCHODNI ŻÓŁTY TYDZIEŃ TRWA CAŁY ROK !!!. Więcej informacji >>>

 • Coraz więcej przychodni przestrzega praw kombatantów. Kolejne placówki służby zdrowia przyłączają się do Świętokrzyskiego Programu „Przychodnie i szpitale przyjazne kombatantom”. – Cieszę się, że akcja się rozszerza i coraz więcej środowisk uznaje, że mamy zobowiązania moralne wobec ludzi, którzy kiedyś dawali z siebie wszystko, żebyśmy mogli dziś żyć w wolnej Polsce – mówił podczas spotkania marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. NASZ CERTYFIKAT>>>

 • Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach zdobył pod koniec lutego 2012 r. pierwsze miejsce Plebiscycie Echa Dnia „Na Najlepszą Przychodnię 2011 roku w Powiecie Kieleckim” !

 • Zapraszamy po ponad dwumiesięcznej przerwie na ZABIEGI REHABILITACYJNE finansowane przez NFZ już od 19 marca 2012 r. Usługi rehabilitacyjne świadczymy od godz. 08.00 do 19.00.PROMOCJA !!! Zapraszamy na odpłatne zabiegi rehabilitacyjne. Przy wykupieniu serii trzech rodzajów zabiegów, czwarty rodzaj zabiegu GRATIS.

 

Odsłon artykułów:
132931

ZAPRASZAMY

WiFi

BEZPRZEWODOWY INTERNET (w poczekalniach naszej przychodni).

Partnerzy

 

 

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © SZPOZ Sitkówka-Nowiny
.   
Polityka prywatności